Rada Rodziców


W roku szkolnym 

2015/2016

 

           PRZEWODNICZĄCA

·       p. Ewa Adamiak 

           Z - CA PRZEWODNICZĄCEJ

·       p. Bożena Błachowicz

                                   SEKRETARZ

·       p. Ewa Tarka

                                      SKARBNIK

·       p. Emilia Widawska