Historia szkoły


Sztandar szkoły
Sztandar szkoły

To już 90 lat! 

 

    Znajomosć jej dziejów jest zarówno obowiazkiem,jak i wartoscią, którą  ciagle na nowo odkrywamy. Odnajdywanie owej wartosci jest chlubnym kontynuowaniem tradycji tej szkoły, która będąc wierna spuściźnie narodowej, przekazywała solidną wiedzę, kształtowała świadomość narodową, szacunek dla dobra wspólnego, wychowywała w poczuciu patriotyzmu. Tę tradycje dziś chronimy i przekazujemy dzieciom.

   Wszystko zaczęło się w roku 1927, kiedy to z inicjatywy ówczesnego wójta, Pana Józefa Sęczkowskiego (dziadek Andrzeja Sęczkowskiego), podjęto starania dotyczące budowy szkoły.

Był to człowiek, który odegrał istotna rolę jako organizator, przewodnik. Potrafił zjednać mieszkańców okolicznych wsi- Pawłowic, Rybia, Stefanowa, zmobilizować do działania.

     Ziemię pod budowę szkoły przekazali mieszkańcy Pawłowic- Pan Borecki i Pan Jóźwiak.W pierwszej wersji szkoła miała powstać pomiędzy Pawłowicami II, a Micinem. Dzieki zaradnosci i staraniom ówczesnego wójta, który miał na celu dobro wszystkich mieszkańców, zmieniono lokalizacje szkoły             i przewieziono materiał do Micina. Mieszkańcy bardzo aktywnie włączyli się w budowę pierwszej, wiejskiej, murowanej i piętrowej szkoły. Było to ogromne przedsiewziecie na ówczesne czasy.

      Swoja działalnosć placówka rozpoczęła w roku 1928, a pierwszym kierownikiem został

Pan Szydłowski. Z jego inicjatywy zostały przygotowane sale lekcyjne, by móc rozpocząc naukę.

W latach 1932-1939 kierownictwo nad szkołą objął Franciszek Plak, który zagospodarował teren wokół budynku szkolnego.

      W okresie żniw w latach 1938-1939 w budynku szkoły uruchomiono ochronkę (letnie przedszkole)

dla dzieci wiejskich. Chodzili do niej m. in.: Feliks Janczak, Michał Jóźwiak, Krystyna Jabłońska.

W czasie II wojny światowej w budynku mieścił się punkt obserwacyjny.12 lutego 1945 roku pierwszy werbunek do szkoły zorganizował ówczesny kierownik Pan Antoni Lewandowski.18 lutego na pierwszym zebraniu rodzicielskim wybrano skład "rady", która miała pomagać w zarządzaniu szkołą.

Byli to: Józef Jankowski z Pawłowic, Andrzej Sobiński z Micina, Szczepan Gawryszczak z Micina.

      23 października 1945 roku dalszą organizacja procesu nauczania zajął się Henryk Pietkiewicz,
które swoje obowiązki przekazał 1 września 1946 roku Edwardowi Kałła. Do ówczesnej kadry pedagogicznej dołączyła Stanisława Kałła, Helena Ferens, Wiktor Nowicki, Stanisław Malarski i ks. Franciszek Zakrzewski. Stan uczniów wynosił wówczas 187, zaś uczniów Szkoły Wieczorowej 23. Ze względu na dotkliwy brak pomocy, nauczyciele a wszczególnosci Stanisława i Edward Kałła organizowali różne dochodowe uroczystosci, zbiórki pieniedzy, które przeznaczali na doposażenie szkoły.

         W 1954  kierownictwo szkoły obejmuje Jerzy Przybysz, który prowadził placówkę przez 30 lat.

Z wielkim zaangażowaniem i odpowiedzialnoscią wykonywał swojapracę, mając na względzie przede wszystkim dobro uczniów. Prawdziwe zamiłowanie do pracy nauczycielskiej, wykonywanie swoich obowiązków łaczył z pasją. Z pewnoscią wiele pokoleń odczuwa wdziecznosć za pomoc w dokonywaniu trafnych wyborów,nie pozwalających zbaczać ze ścieżki prowadzacej do dorosłosci.

W okresie swojej działalnosci doprowadził do budynku wode, ogrodził teren szkoły siatką, założył centralne ogrzewanie. Szkoła wyróżniała się osiągnieciami w różnych dziedzinach. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalnosć sportowa i sukcesy uczniów, u których bakcyla sportowej rywalizacji zaszczepił i rozwijał nauczyciel - Andrzej Sęczkowski. W tym czasie na terenie przyszkolnym wygospodarowano miejsce na boisko do gry w piłkę nozną, siatkową i reczną.

       Rok 1984- to kolejna zmiana na stanowisku kierowniczym. Obowiazki dyrektora do 1985 roku obejmuje Pan Sławomir Smulczyk.

      W latach 1985-1989 dyrektorem Szkoły Podstawowej jest Izabela Pawłowska. Z niespożytą energią wpajała zasady, którym sama hołdowała. Zawsze znajdowała "światełko w tunelu". Łączyła cechy nauczyciela z powołania z troska o innych. Sprawując funkcję dyrektora w tej placówce umiała dodać otuchy początkujacym nauczycielom i pomóc znaleźć optymalne rozwiazania dla tych, którzy mieli za sobą niemałą praktykę. Była oddana szkole, a współpraca z nią była dla wszystkich niezwykle wzbogacająca. Zadbała o estetyczny wyglad otoczenia, wymianę okien, otworów drzwiowych, położenie asfaltu przed szkołą, wyglad estetyczny sali lekcyjnych, utworzenie kącika historycznego. Oczkiem w głowie była biblioteka szkolna.

   W roku 1989 obowiazki dyrektora przejmuje Pani Dorota Kubiak. Duży wysiłek włoźyła w budowanie autorytetu szkoły i poziomu jej kształcenia. Nieazleżnie od zawirowań i trudnosci finansowych szkoła sie rozwijała. Zmieniały sie wnętrza pracowni, zwiekszała sie ilosć pomocy ułatwiajacych naukęi pracę. Wszystko nowoczesne, kolorowe, przyjazne.

       W 2003 roku szkoła została rozbudowana - zyskała sale gimnastyczną , bibliotekę, sale lekcyjne, gabinet dyrektora, szatnię. Zorganizowano pracownie komputerową, sanitariaty. Dzieki nowej infrastrukturze mogła rozszerzać nie tylko wachlarz zajec lekcyjnych, ale stać sie miejscem spotkań ucznió i mieszkańców gminy z kulturą.

  

 

Szkoła w Micinie
Szkoła w Micinie