Biblioteka


Bibloteka
Bibloteka

Biblioteka składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni połączonej z czytelnią.

Korzysta z niego ok. 80 uczniów. Dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli, udostępniany jest również rodzicom. Składa się  z literatury pięknej (głównie lektury z języka polskiego), książek popularno-naukowych, słowników, encyklopedii i albumów. Zbiory biblioteki sukcesywnie powiększają się poprzez zakup nowych pozycji oraz otrzymywane dary.

 

 

Opiekę nad biblioteką sprawuje: mgr Beata Kacprzak